3780 Edelény Borsodi út 36/b. Telefon: (48) 525-134 Fax: (48) 525-134 Email: szentmiklos.edeleny@gmail.com www.sztmi.hu
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Régebbi cikkek

LEGO Education

3780 Edelény Borsodi út 36/b. Telefon: (48) 525-134 Fax: (48) 525-134 Email: szentmiklos.edeleny@gmail.com www.sztmi.hu
Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló 2013_14/mnn2 mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Hálószerűség

[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló 2013_14/mnn2 mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Hangoló projekt - A magyar nyelv napja - 2.

Valahol egyszer azt hallottam, ha a világon egy ember baráti köréből kiindulva az összes  barátjának a további baráti kapcsolatát … nyomon követnénk, akkor a világon élő összes embert érintve – hálószerűen – visszaérkeznénk a kiinduló személyhez. Azt is sokszor sokak hangoztatják, hogy az emberiség múltja, jelene és jövője egyaránt hálószerűen hatja át a személyiség pillanatnyi életét. Ez a kölcsönhatás különösen a nemzet és az egyén kapcsolatának vizsgálódásában figyelemre méltó. Minden esemény, minden szó lehetséges viszonyban van az összes többivel.
Ibn Tabátabá már a 10. században felveti egy egész hasonlatsorban…:„Mert a költő olyan, mint az ügyes szőnyegkészítő mester, aki a szőnyeget a legfinomabb fűzéssel – leszorítással, keretezéssel kezdi, s fejezi be, s szőnyegéből nem bomlik ki semmi, mert szorosan összefogja. És olyan a költő, mint a míves festő, aki műve részeinek legszebb elrendezése szerint viszi fel rá a festéket, s minden színt kiteljesít rajta, hogy szépsége megsokszorozódjék a szemben. Olyan a költő, mint a nyakláncot felfűző ékszerész, aki a ritka s nagy értékű drágaköveket úgy fűzi föl, hogy (szorosan) illeszkedjenek az egyes darabok, s a gyöngyök között nem enged meg semmiféle diszharmóniát sem a szerkesztésben, sem az elrendezés tekintetében. A költő ugyanúgy jár el.” Az idézet elején olvasható szőnyegkészítés, mint hasonlat azért is találó, mert maga a textus szó – amint erre Barthes is figyelmeztet - ’szőttes’-t jelentett eredetileg, így…A háló mint metafora azért is igen alkalmas a jelenség leírására, mert ez azt jelenti, hogy minden elem kapcsolatban van az összes többivel, … Az egyes elemnek nem csak önmagukban van/lehet (…) jelentésük, de a szoros kapcsolódás miatt egymás jelentéseihez is „hozzáadnak”. (SZENTESI ZSOLT, Esztétikum – megértés – irodalom, 39. Ráció Kiadó, Budapest, 2006 – www.racio.hu)

 

Szentesi Zsolt gondolataiból kiindulva választottuk  a magyar nyelv napjára készülve mottóul Lénárd Sándor: „A magyar nyelv olyan, mint egy hangszer: aki játszani akar rajta, annak minden áldott nap gyakorolnia kell.” (Forrás: citatum.hu)
Mintegy koszorúként fűztük az Édesanyanyelvünk nyelvrokonságának családfája köré. A kommunikáció, a beszéd egyik tényezője a nyelv, azaz a kód. Beszédünk természetesen  használt kódja a magyar nyelv. Egyre hevesebb viták folynak arról még tudós körökben is, hogyan lehetséges az: a magyar nyelv oly különös módon különbözik a szomszédos népek nyelvétől, honnan ered a magyar; mégis évszázadokon keresztül megtartotta szuverenitását a nyelvünk és a nemzetünk egyaránt itt, a Kárpát-medencében. Mi a tudomány által leginkább elfogadott elképzelést ábrázoltuk a nyelvcsaládfánkkal.
A nyelvhez az irodalom áll a legközelebb, ezért az aulánkban egy második „kuckót” (köszönöm Szabó Zoltánné magyar szakos kolléganőmnek a kuckó megnevezés ötletét) is kialakítottunk: „Aki költő akar lenni, annak kódot kell fejteni” címmel. Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni kezdetű népdalra üt. A világ forgatagában eligazodni kívánóknak meg kell tapasztalniuk a magasságot és a mélységet egyaránt;  törekedniük kell a nyelvi kódnak nemcsak a passzív megértésére, hanem az aktív és egyre tökéletesebb használatára is; és tudniuk kell, hogy honnan, jöttek hová tartanak.

{gallery}2013_14/mnn2{/gallery}

Napi Evangélium küldés

E-mail:

Név:

Lakcím:

 

Hirdetés

SZTMI - Facebook