3780 Edelény Borsodi út 36/b. Telefon: (48) 525-134 Fax: (48) 525-134 Email: szentmiklos.edeleny@gmail.com www.sztmi.hu
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Régebbi cikkek

LEGO Education

3780 Edelény Borsodi út 36/b. Telefon: (48) 525-134 Fax: (48) 525-134 Email: szentmiklos.edeleny@gmail.com www.sztmi.hu

Hírek, aktualitások

Tehetséghidak Program

A TÁMOP „Tehetséghidak Program” című projekt keretében megvalósuló Esélyt a Kétkezi Tehetségeknek pályaorientációs programon vettünk részt iskolánkban 2015. március 19-én. Az egész napos foglalkozás keretében 6. és 7. osztályosokként megtapasztaltuk, hogy a jövő kétkezi szakmunkásai számítógép-vezérlésű gépekkel dolgoznak. Ma a CNC esztergagéppel ismerkedtünk meg. Érdekes volt látnunk, hogy a szakmunkások nemcsak szakbarbárok, hanem jó irányítók, ügyes szervezők, eredeti a gondolkodásuk; jó üzleti érzékkel, magas szintű digitális ismeretekkel rugalmasan alkalmazkodnak az egyre változó világunk követelményeihez.

Bővebben...

Napfogyatkozás

Idén március 20-án részleges napfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. Megértésében sokat segíthetnek majd az MTA Székháza előtt péntek délelőtt felsorakozó távcsövek és a mellettük álló csillagászok (lásd az MTA eseménynaptárában), akik szívesen válaszolnak az érdeklődők kérdéseire, és a Nap olyan titkait tárják fel, amelyek egyébként rejtve maradnának előttünk. (Forrás: mta.hu)

A kegykép Edelényben

 

Koliba-áldás

"Ezen a napon, nagyböjt első szombatján Tiró Szent Tivadar nagyvértanúnak a kollibákkal kapcsolatos csodájára emlékezünk. Amikor Hitehagyó Julianosz császár Nagy Konstantin fiától, Konstanstól átvette a birodalom irányítását, és Krisztustól elpártolva bálványimádásra adta a fejét, igen nagy keresztényüldözés kezdődött, mégpedig egyszerre nyilvános és mégis titkos módon. Az istentelen egyrészt elhárította a durva üldözés vádját, de ugyanakkor csalárd zsarnokként embertelenül leplezett módon szégyenkezve és alattomosan igyekezett megakadályozni a keresztények számának gyarapodását azzal, hogy titokban szennyezi be őket. Ezért miután megfigyelte, hogy népünk nagyböjt első hetében még a szokásosnál is jobban Istennek szenteli magát, és teljesen reá hagyatkozik, ő a város kormányzójának azt adta parancsba, hogy a szokás szerint árusított élelmiszert a köztérről vegyék el, és másfajta élelmet tegyenek ki a piacra; éspedig olyan gabonakenyeret és olyan italokat, amelyeket már előzőleg az ő áldozati állatainak vérével meghintettek. Ezeket kellett tehát belekeverni a tésztába, hogy akik aztán a böjtölés után ezt vásárolják, még a megtisztulásra törekedve is beszennyeződjenek. A kormányzó tüstént teljesítette is a parancsot, és a piacra csupa olyan eledelt és italt tétetett ki, amelyeket az áldozati állatok vérével s egyéb tisztátalanságokkal beszennyeztek. De Isten szeme mindent meglát, s az agyafúrt embereket rajtakapja csalárdságukon, rólunk pedig mint szolgáiról mindig gondoskodik, így hát a hitehagyottnak ellenünk irányzott szennyes terveit meghiúsította. Elküldte ugyanis a város főpüspökéhez, Eudoxioszhoz, a győzelmes vitéz Tivadar nagyvértanút, aki mivel még az újoncok közé tartozott, a Tirón melléknevet kapta. Nem is álmában, hanem még ébrenlétében jelent meg neki a szent, és ezeket mondta: „Kelj föl minél gyorsabban, s gyűjtsd össze Krisztus nyáját, és határozottan rendeld el, hogy senki semmit se vegyen a piacról, mert az istentelen császár ott mindent tisztátalanná tett az áldozati állatok vérével!” Az zavarba jött, és megkérdezte: „De hogyan tehetnék meg azok, akiknek otthon semmijük nincsen, hogy nem vásárolnak a piacon kirakott áruból?” A szent erre azt mondta: „Kollibával csillapítsák éhségüket!”" (Forrás: görögkatolikus.hu)

 

Farsangi képek

Felsős farsang - 2015. február 6.

Alsós farsang - 2015. február 13.

Az ember találkozása Istennel

"Élt az 5. sz. közepe táján egy szerzetesnő, akit Étheriának hívtak. Ő elzarándokolt a Szentföldre és a vallási szokásokról igen részletes beszámolókat készített. A mai ünnepről azt írta, hogy Jeruzsálemben olyan örömmel ünnepelték ezt a napot, mint húsvét ünnepét.
1. Ezen most csodálkozunk, mert napjainkban ezt az ünnepet "másodrangúnak" tartjuk. Aligha jutna eszünkbe, hogy húsvéttal vagy karácsonnyal tegyük egy szintre. Egyházunk ezt az ünnepet így nevezi: "Az Úr találkozása Simeonnal". És ebben leli magyarázatát is. Mert az emberi léleknek a dédelgetett terve az Úrral való találkozás. "Engedd Uram, hogy lássam arcodat!" Ezt kérte Mózes a hegyen. Isten azonban ezt válaszolta neki: Ember erre nem méltó. Izajás próféta, amikor az Úr jelenlétét megérzi, rémülten felkiált! (Az utrenyei kánonban így énekeljük: "Izajás próféta jelképileg látta, Istent királyi székében, angyaloktól környezve és fölkiáltott ó én töredelmetlen, előre láttam a megtestesülendő Istent…") Azt hiszi, hogy azonnal meg kell halnia. A parázs, ami az ajkát érinti Isten szentségének megtisztító tüze: "Íme ez illeti ajkaidat…" A babiloni fogságban szenvedő embernek is megjelenik. Ezekiel látomása…Isten velük van. Nem maradt otthon, hanem eljött a szenvedő néppel együtt. Milyen csodálatos találkozások ezek: tűz és mennydörgés. Megrázóak és megrendítők.(vö. Iz 6,1;Ez 1,4).
2. És ezek átgondolás után egészen másként értékeljük a ma ünnepelt találkozást. Jézus az Úr, az Isten Fia egészen emberközelbe jön. Emberré lesz, hogy az ember találkozhasson Istennel. Irgalmában és hűségében bízhatunk. Segíteni tud a bűnös emberen még akkor is, amikor a halál órája elérkezik. Mert emberközelbe került, elfogadta a szenvedést és megtapasztalta a megkísértetést. Találkozni akar velünk. (Amikor a szentáldozásban találkozunk vele a liturgia ugyanazt a mondatot, adja ajkunkra, melyet Izajás próféta hallott: "Íme ez illeti ajkaidat, elvétetik gonoszságod, bűneidtől megtisztulsz!") Ezért húsvéti örömmel teli ez a találkozás!" Forrás és a teljes bejegyzés itt: parochia.hu

További cikkeink...
Napi Evangélium küldés

E-mail:

Név:

Lakcím:

 

Hirdetés

SZTMI - Facebook