3780 Edelény Borsodi út 36/b. Telefon: (48) 525-134 Fax: (48) 525-134 Email: szentmiklos.edeleny@gmail.com www.sztmi.hu
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Régebbi cikkek

LEGO Education

3780 Edelény Borsodi út 36/b. Telefon: (48) 525-134 Fax: (48) 525-134 Email: szentmiklos.edeleny@gmail.com www.sztmi.hu

Oltalom Tagóvoda

Intézményünk 1980.-ban épült 2012- ben felújított, 6 csoportos óvoda. 2013. szeptember 01.-től fenntartónk a Miskolci Egyházmegye. Programunk: Nagy Jenőné Csak Tiszta Forrásból Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program. Megragadott bennünket a program gazdag szellemisége, játékossága, gyermekközpontúsága. Olyan óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, közös tevékenység, közös együttlétek a közösen végzett munka öröme. Hangsúlyozzuk, a szeretetteljes biztonságérzetet adó érzelem gazdag óvodai légkört, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek. Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, érdeklődőek. Célunk a hit ébresztése, fejlesztése, az egész személyiség gazdagítása, hogy a gyermek képessé váljon a felnőtt keresztény életre. példaadó és hitvalló aktív tagja legyen a keresztény közösségeknek. A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt hogy „Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre. Az óvoda belső terének kialakításában arra törekszünk, hogy esztétikus egységes hangulatot árasszon, művészi értékeket közvetítsen, mikrocsoportos fejlesztések alkalmas színtere legyen. A programban jelentős szerepet kapnak a művészeti sarkak, kiemelkedik a különösen esztétikus és meghitt mesesarok, mely a mindennapi dramatikus játék és bábozás helye. A rajzolásnak, festésnek is megvan az állandó színtere, melyben helyet kap a „Mini galéria”, ahol a gyermekek munkái kiállításra kerülnek. Művészeti nevelésünk meghatározó eszköze az ének, énekes játékok, ezért minden csoportban helyet kap az ének-zenei képességfejlesztő sarok. Minden évszakban helyi alkotók munkáiból kiállításokat szervezünk, mely bensőséges művészeti értéket, sugárzó hangulatot ad az aulának. Rendszeresen hangversenyeket szervezünk, amely lehetőséget ad, a különféle hangszerek megismerésére, zenei műveltségük fejlesztésére. Tágas udvar, tornaterem, pancsoló medence, sok fejlesztő fajáték áll gyermekeink rendelkezésére. A szülőknek alkalmunk van betekintést nyerni a csoportok mindennapi munkájába (meghívásos látogatások, beszélgetés a gyermekek fejlődéséről). 13 szakképzett óvónő foglalkozik a gyermekekkel, akik rendszeresen hangversenyt adnak a óvodásoknak és városi rendezvényeken is fellépnek. Báb- és drámajátékkal színesítik a gyermekek mindennapjait.

Néptánc, óvodából iskolába

II. NPT-TFP-MPA-12-003 sz. A tehetséggondozás folyamatosságát biztosító programok támogatása c. pályázat
Helye: Borsodi Tájház

A tehetséggondozó program címe: Néptánc óvodából iskolába

Az óvoda „Toporgó” néptánc tehetséggondozó műhelyben igyekszünk megalapozni a népi játékok ismeretét, néptánc táncos mozdulatait, mintegy előkészítése a néphagyományokon alapuló iskolai néptánccsoportnak. Az iskolába készülő gyermekek számára e pályázattal segíteni kívántuk a zökkenőmentes átmenetet, úgy, hogy a vidám együtt-játszásra hívtuk a leendő tanító néniket. Élményt adó, ötletekben gazdag tevékenységekkel együtt táncolással igyekeztünk felejthetetlenné tenni a tájházban eltöltött napokat. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy mindennap élő népzenére táncolhattak óvodásaink, és az iskola néptánc csoportja. Hangulatos étteremben a Templomkerti Kisvendéglőben fogyaszthattuk ebédinket.

Bővebben...

Tehetséggondozó munka az Oltalom Tagóvodában

NTP-OTM-MPA-12-026

Óvodánk 2010-től kapcsolódott be az országos tehetséggondozó munkába.. Meggyőződésünk, hogy ebben az életszakaszban sokat tehetünk azért, hogy felfedezzük, motiváljuk, a kiváló képességgel rendelkező óvodásainkat, és szüleiket is ösztönözzük, arra segítsék gyermekeiket abban, hogy később igazi tehetséggé váljanak.
Az országos Nemzeti Tehetségsegítő Tanács irányításával nevelő testületünk három évvel ezelőtt kidolgozta az óvodai tehetséggondozás folyamatát. Ennek eredményeképpen kiválóan akkreditált tehetségpont lettünk a térségben egyedülállóan. Ez a minősítés hozzá segít minket, különféle pályázati lehetőségekhez. 2013 szeptemberében három nyertes pályázattal sikerült gazdagítanunk óvodán eszköz állományát és élmény gazdag programokkal színesíthettük gyermekeink mindennapjait: kirándulások, lovacskázás, pizzázás, ebédelhettünk étterembe, táncházak élő népzenére, stb.

I. NTP-OTM-MPA-12-026 sz. Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatása c. pályázat.
Helyszín: Borsodi Tájház

Tehetséggondozó műhelyeink tevékenységét varázslatos természeti környezetben folytattuk az őszi időszakban. A helyszín fő motivációs eszközként jelent meg, a sokoldalú személyiség fejlesztésben, az élmények színes skálájának nyújtásával.
Célunk volt a már tehetséggondozásban résztvevő óvodások számára, olyan gazdagító programok szervezése, melyek lehetőséget adtak a gyermekek további fejlődéséhez.

Négy tehetséggondozó műhelyünket vittük ki a természetbe:
„Bűvös Manók” Báb- és Dráma Meseműhely
„Örökmozgók” Sport Műhely
„Döngicsélő” Zeneovi Tehetséggondozó Műhely
„Színvarázs ”Kreatív Tehetséggondozó Műhely

Bővebben...

Pályázati beszámoló

NTP-EFT-MPA-12-008

Készült: az edelényi Oltalom Tagóvodában az NTP-EFT-MPA-12-008 sz. pályázati támogatással, görögkatolikus óvodák óvónői részére
Célja: a gyermekek Isten adta adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása, a tanulás utáni érdeklődés felkeltése, valamint a szülők megnyerése a kora gyermekkori tehetségígéretek támogatásához.

Előadónk: Nagy Jenőné a szarvasi Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar főiskolai adjunktusa; a művészeti program szerzője.

A két nap eszmeisége, emberisége, olyan hatással volt ránk, amit nehéz szavakba önteni. Olyan minőségi szakmai többletet, tudást adott tudatunknak, lelkünknek, melyből munkánk során folyamatosan táplálkozhatunk. Az általa felépített rendszerben a magyar értékek a kultúra és a művészetek iránti érzékenység fontossága alapvető szempont.
Értelmeztük a Nemzeti Tehetség Programot az óvodai nevelés tükrében, ezzel kapcsolatos alapelveket, értékmegőrzés elvét, a sokszínűség és esélyteremtés elvét. Minden gyermek az egyéni sajátosságaihoz igazított, egyéni fejlesztést kell kapjon. Különös figyelmet kell fordítanunk az óvoda-iskola átmenet kezelésére. A kiválasztás- kiválasztódás és önfejlesztés érvényesítése, a hatékonyság, fokozatosság elvével. Az óvodának olyan kihívások elé kell állítani a gyermekeket, ami adottságainak megfelelő teljesítményre ösztönöz. Gyakorlati példákon keresztül kaptunk segítséget ahhoz, hogy óvodában hogyan fejleszthetjük a gyermekek átlagon felüli adottságait, kreatív adottságokat, motivációs adottságokat.

Bővebben...

Istenszülő Oltalma ikon megáldása - 2013.10.01.

Ünnepségünk szent liturgiával kezdődött az edelényi görögkatolikus templomban, majd az óvoda aulájában elhelyezett Szűzmária Oltalma ikont ünnepélyes keretek között áldotta meg főtisztelendő Dr. Orosz Atanáz püspök atya. Óvodán 2005 óta tagja a „Nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos Egyesületének, mely ebben a nevelési évben ünnepli fennállásának XV. évfordulóját. Ezen alkalomból az idelátogató óvónőknek szakmai programmal igyekeztünk teljessé tenni e szép napot. Nagy öröm volt számunkra, hogy jelenlétével megtisztelt szakmai vezetőnk Nagy Jenőné, aki az egyesülethez tartozó 1700 óvónő nevében virággal köszöntötte az Istenszülőt.
Két szeretetbábunk Örzse néne és Miska bácsi beszélgetett a gyerekekkel az ünnepünkről. Óvodás gyermekeink Gounod-Bach: Ave Maria c. zeneműre improvizatív mozdulatokkal és énekléssel köszöntötték Szűz Máriát. A Szent János Görögkatolikus Gimnázium és óvodánk kórusának közös énekével (Achatisztosz részlet) zárult a délelőttünk.

Bővebben...

Kiállítás az Oltalom Tagóvodában

2013. szeptember 10-én, 10.00 órától a "képzős" művészetis növendékekkel kiállítási megnyitón vettünk részt. Az Oltalom Tagóvoda galériájában Tóbiás Lászlóné óvodavezető köszöntő szavai után Magyarné Verebélyi Ágnes tanárnő  nyitott meg a rendezvényt.

Bővebben...

Napi Evangélium küldés

E-mail:

Név:

Lakcím:

 

Hirdetés

SZTMI - Facebook