Oltalom Óvoda

Téli kiállítás óvodánkban

Téli kiállítás óvodánkban
 
A már hagyománnyá vált téli kiállításunk témája ezúttal a vasút volt. A témához kapcsolódó maketteket a helyi gyűjtők szolgáltatták.
Óvodásaink nagy örömére a modelleket ki is próbálhatták, amiért ezúton is köszönetet mondunk volt óvodásunknak: Göndör Nimród 3. c. osztályos tanulónak, aki rendelkezésünkre bocsájtotta makett gyűjteményét. A fotókon Fazekas János és Kurczveil Szabolcs vasútmodelljei tekinthetők meg.

Márton nap

Márton napi interaktív, játékos délelőtt óvodánkban.

Magyar népmese napja

A Magyar népmese napja alkalmából, nagycsoportos óvodásaink a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégiumban megrendezésre kerülő "mesés" délelőttön vettek részt, melyet ezúton is köszönünk!

Oltalom Ünnep

„Oltalmad alá sietünk

Szűz Mária híveid…”

                            /Mária ének/

 

Az Istenszülő Oltalmának ünnepéről emlékeztünk meg óvodánkban 2023. október 02.-án.  Ez alkalomból óvodás gyermekeink az ünnepi műsorukban a Miskolci Egyházmegye azon templomairól emlékeztek meg, ahol ekkor tartják a templombúcsút. A gyermekek játéka bemutatta, hogyan zarándokolunk az Istenszülőnek felajánlott templomokhoz.

Óvodánk „Mária a bibliában” c. rajzpályázatot is hirdetett, melynek eredményhirdetése és a díjak átadása ezen ünnepség keretein belül történt, püspök atya közreműködésével.

https://www.facebook.com/edelenyivarositelevizio/videos/332384652814450 

 

 

 

 

Gyermekek megáldása

Az új nevelési évre imáinkban kértük a Jó Isten segítségét és Isten áldásában részesültek gyermekeink és családtagjaik.

Óvodai ballagás 2023. 06. 02.

"Óvodánktól búcsúzunk, iskolába indulunk..."

Nyílt nap

Nyílt nap óvodánkban
 
2023. március 13.-23. között nyílt napot tartottunk óvodánkban. A kedves szülők és kollégák betekintést nyerhettek mindennapjainkba.
A tartalmas, élménydús délelőttökről egy kis ízelítő képekben.

Közleménye az óvodai beiratkozásról 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az egyházi fenntartású óvoda nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény vallási elkötelezettségét, gyermeküket keresztény szellemiségű óvodai nevelésben kívánják részesíteni és maradéktalanul elfogadják a vallásgyakorlással kapcsolatos óvodai gyakorlatot, amelyet az intézményi alapdokumentumokban határoznak meg.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § ( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A fentiek alapján a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója értesíti a Tisztelt Szülőket a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója fenntartásában működő óvodák beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.