Oltalom Óvoda

Tájékoztatás zárvatartásról.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Tisztelt Szülők!

Az Oltalom Tagóvoda 2022. április 14-én, csütörtökön és 2022. április 19-én, kedden zárva tart, mivel az írásbeli igényfelmérés alapján erre a két napra a szülők nem igényelték az óvodai ellátást. 

Áldott Ünnepet kívánunk!

Nyílt napok óvodánkban

Az elmúlt három héten, csoportjaink nyíltnapok keretén belül várták az óvodánk után érdeklődő szülőket és vendégeket.  Az ide látogatók a délelőttök folyamán betekintést nyerhettek sokszínű művészeti programunk képességfejlesztésébe és vallási nevelésünkbe, továbbá ízelítőt kaphattak csoportjaink mindennapi életéből.

Nagyböjti lelkinap

2022. március 26.-án Salai Szabolcs atya elmélkedéseivel, útmutatásaival összeszedettebben, felkészültebben várjuk a Feltámadás örvendetes hírét.

Tavaszi kiállítás

Tavaszi kiállítás óvodánkban. Dudás Jánosné, Évike néni kézimunkái megtekinthetők az ovi galériánkban.

2022. március 21.

Közlemény az óvodai beiratkozásról

Közlemény az óvodai beiratkozásról 2022/2023-es nevelési év

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § ( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A fentiek alapján a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 36/b.  OM azonosító: 201577) értesíti a Tisztelt Szülőket az óvoda beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

2022. január 06.

A Bódva folyó és óvodánk megszentelése

Vízkereszt 2022. 01. 06.

 

„Istenjelenés ünnepén, Krisztus keresztségének emlékére egyházunk vizet szentel a templomokban, a folyók és a patakok partján is. Orosz Atanáz püspök a Bódva vizét is megszentelte Edelényben. A Bódva folyó megszentelésének szertartását az edelényi templomban tartott püspöki Szent Liturgia vezette be az edelényi parókus, Marincsák László, valamint az edelényi köznevelési intézmények lelki vezetőinek koncelebrálásával. „

A templomban és a folyó partján megtartott szertartásokon diákok és óvodásaink is szép számban részt vettek. Ezt követően óvodalelkészünk Marincsák László atya megszentelte óvodás gyermekeinket, dolgozóinkat és a csoportszobákat.

 

(https://www.migorkat.hu/hirek/a-vizszenteles-mindannyiunkat-megszentelodesre-atalakulasra-biztat)

Szent Miklós ünnepe

Szent Miklós ünnepe gyertyagyújtással és közös imádsággal vette kezdetét az Oltalom Tagóvodában.
A csoportokban nagy izgalommal várták a gyermekek Szent Miklós követét.
Köszönjük szépen fenntartónknak a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegyének a mikuláscsomagot, melyek igazi örömet, boldogságot szereztek a gyermekeknek.
 
 
                                                                                                                                    Molnár-Gálné Marcinkó Emese
                                                                                                                                            taginzézmény-vezető
 
 

Márton nap

Szent Márton napi megemlékezés óvodánkban.

"Ködös Márton után enyhe telet várhatsz. Havas Márton után, farkast sokat láthatsz."

 

"Itt van az ősz, itt van újra..."

"Itt van az ősz itt van újra! "

Változatos őszi dekorációk díszítik óvodánkat.

Ötletes, csodálatos gyermekalkotások tekinthetők meg a minigalériákban.

 

Almaszüret

Almaszüret...

2021. 10. 13-án nagyon szép délelőttöt töltöttünk el nagycsoportos gyermekeinkkel a felsőzsolcai gyümölcsöskertben, ahol nem csak a pocakunkat tölthettük meg finom almával, hanem a kosarainkat is. Ezúton is köszönjük a szülői támogatást!