Oltalom Óvoda

Sportnap

Sportnap 2021. 10. 05.

 

"Integrált térségi gyermekprogramok az Edelényi Járásban" c. pályázat keretében rendeztük meg sportnapunkat. Ezúton is köszönjük a Edelényi

Város Önkormányzatának, hogy lehetővé tette ennek a rendezvénynek megvalósulását. A sportnap önfeledt játékot, kikapcsolódást és élményt

jelentett gyermekinknek.

 

                                                                                                                                                                                      Molnár-Gálné Marcinkó Emese

                                                                                                                                                                                                   tagóvodavezető

Oltalom ünnep

Az Istenszülő Oltalmának ünnepe az Oltalom Tagóvódában

  1. október 01.

"Az edelényi Oltalom Tagóvoda az Istenszülő oltalma ünnepén minden évben tart kis ünnepséget, amelyen Atanáz püspök is részt vesz.

Edelényben a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Oltalom Tagóvodájában október elsején közös ünnepségen kérték az Istenszülő további pártfogását.

Az ünnepnapon a város görögkatolikus templomában tartott Szent Liturgián a nagycsoportos óvodások is részt vettek. Különleges esemény volt ez idén a kisgyermekek életében, hiszen tavaly erre nem volt lehetőség. Az óvodai ünnepség a liturgia után kezdődött Atanáz püspök jelenlétében, melyre majdnem minden egyházmegyei fenntartású óvodából érkeztek gyermekek és nevelőik. Edelény város vezetői is megtisztelték az eseményt, valamint a már nyugdíjas óvó nénik is.

Az Oltalom Óvoda nagycsoportosai az ünnep eredetét bemutató dramatizált jelenettel köszöntötték a vendégeket. Az ünnep kialakulásának hátterében a Krisztusért balgatag Szent András látomása áll. A megrémült emberek összegyűltek a legszentebb Istenszülő konstantinápolyi Blakherna-templomában, ahol öltönyét őrizték, és az egész éjszakát a város megoltalmazásáért imádságban virrasztva töltötték. A szertartás után Szent András meglátta a legszentebb Istenanyát ragyogó fényben tündökölve, ahogyan a királyi ajtó felől közeledett a szentek nagy seregének éneke közepette, majd tovább ment az oltár felé, letérdelt és sokáig imádkozott könnyeket hullatva. Később felállt, fejéről levette fénylő fátylát és szétterítette egészen a templomban lévő emberek fölé. Ezután eltűnt. A csoda híre villámgyorsan elterjedt. Az ellenség visszavonult és a város megmenekült. Így lett a kiterített vállkendő a boldogságos Szűz oltalmának és közbenjárásának jelképe.

„Ez a kendő nem varázseszköz, hanem csak eszköz” - magyarázta a gyermekeknek Atanáz püspök az ünnep eredetét és jelentését. „Az imádság teszi lehetővé, hogy az Istenszülő közbenjárása által az Úr Jézus megsegítse az őt kérőket. Hálát adunk, hogy két év után újra együtt ünnepelhetünk itt, az óvodában, és kérjük a Szűz Anyát, hogy továbbra is oltalmazza, imádságával, közbenjárásával védje meg óvodásainkat és családjukat.” – mondta a főpásztor.

Az ünnep alkalmából meghirdetett rajzpályázat eredményeit Molnár–Gál Béláné, az Oltalom Tagóvoda új vezetője hirdette ki, a megérdemelt jutalmakat pedig Atanáz püspöktől vehették át a gyermekek. A pályamunkák az óvoda aulájában láthatók."

forrás: https://www.migorkat.hu/index.php/hirek/az-istenszulo-oltalmanak-unnepe-az-ovodaban

Gyümölcsszentelés

Gyömölcsszentelés óvodánkban

2021. szeptember 20.

Szent Kereszt ünnepe

2021. szeptember 14.

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe óvodánkban.

"A Te Kereszted előtt leborulunk..."

Isten áldásában részesültünk

Isten áldásában részesültünk

2021. 09. 06.

Tanévkezdés alkalamával, óvodalelkészünk Marincsák László atya megádotta óvodásainkat.

"Óvodától búcsúzunk, iskolába indulunk..."

Óvodánkbó 58 fő óvodás gyermek ballagott el 2021. június 01-én. A gyermekeknek bensőséges ünnepléssel a Jó Isten áldását kérve kívántunk sok sikert az iskolás évekhez.

Gyereknap 2021

Zenés tornával kezdtük a gyermeknapot óvodánkban, majd ezt követően a gyerekek birtokba vehették az óvoda udvarán felállított ugrálóvárat és az óriás csúszdát. A játék végén cukorágyú segítségével cukoreső árasztotta el udvarunkat, melyet nagy igyekezettek szedtek össze óvodásaink. Az élményeket ezúton is köszönjük a szülői munkaközösség valamennyi tagjának!

A jelenléti oktatás alóli felmentés

A jelenléti oktatás alóli felmentés az alábbi módon kérelmezhető

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51§ (2) bekezdése alapján a, rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel a szülő kérheti gyermeke igazolt távolmaradását az óvodából.

Az ehhez szükséges dokumentum az alábbi linken érhető el:

 

Óvodák és általános iskolák 1-4. évfolyamainak visszatérése a jelenléti munkarendhez

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából mellékeljük Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr tájékoztató levelét az óvodák és általános iskolák 1-4. évfolyamainak jelenléti munkarendhez történő visszatéréséről.

"Itt a farsang áll a bál..."

Óvodánkban megtartottuk csoportonként a farsangi mulatságot. A gyermekek gyönyörű, színes jelmezekbe öltöztek. Vidám játékokkal, zenével, tánccal űztük el a telet. Nagy élményt nyújtott ez a kis vidámság a gyermekeknek ebben a talán kevésbé eseménydús, nehezebb időszakban.

Köszönjük a szülőknek a kreatív jelmezeket, a szülői munkaközösség tagjainak a finomságokat.