EFOP-4.1.1-15-2016-00003

Iskola oktatási környezetének továbbfejlesztése!

Image
A most induló projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Az iskola működő épületeinek fejlesztése két éve zárult pályázat során megvalósult. A felújítás nem érintette a konyha, étterem, és a használaton kívüli tanuszoda épületrészeket, továbbá költségvetésébe az „A” épület fűtéskorszerűsítése sem valósult meg. Az azóta eltelt időben az intézmény a következő problémával szembesült: A gyógytestnevelésre szakember által kiszűrt és -utalt tanulók száma tartósan növekedett (az idei tanévben 26 fővel). A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény által előírt délutáni kötelező testnevelés (2011. évi CXC. tv. 27§ (11) bek. c) pont) miatt, és a sportszakági edzések (iskolai sportkörök) miatt nem elég a meglévő tornatermek kapacitása, szükségessé vált egy gyógytestnevelés tartásra alkalmas terem kialakítása. Az iskola korábban önkormányzati fenntartásban működött, és tanuszodával rendelkezett. A 2010. évi árvíz az épületet elöntötte, a gépészeti rendszereket tönkretette. Az önkormányzat az uszoda épületét és funkcióját nem állította helyre. Az épület sem műszakilag, sem esztétikailag nem illeszkedik a megújult oktatási intézményhez, felújítása és funkcióváltása szükséges. A tanuszoda funkció a tervezett városi uszoda beruházásnak köszönhetően elérhetővé válik, így a pályázati források segítségével az iskolának lehetősége nyílt arra, hogy az épületet saját szükségleteihez alakítsa. Az uszoda helyén kerül kialakításra a gyógytestnevelési terem. Az éttermi épületrész energetikai, gépészeti szempontból nem felel meg az elvárásoknak. Az „A” épületben szükséges az elavult, és a hőszigetelés miatt túlméretezetté vált fűtési rendszer rekonstrukciója. A projektben 3 sportudvar korszerűsítése és felszerelése is megtörténik, a felújítással a teljes oktatási környezet egységesen megújul. A beruházás eredménye a mindennapos testnevelés kiegészítése a gyógytestnevelés foglalkozásokhoz megfelelő infrastruktúra kiépítésével. Az intézményhez kapcsolódó leromlott állapotú építmény hasznosításával az oktatás-nevelési tér minőségi növelése is megtörténik, amely hozzájárul az SNI (azaz Sajátos Nevelési Igényű) gyermekek differenciált foglalkoztatásához is. Az étterem és a sportudvarok fejlesztése egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elősegíti a tanulói létszám fenntartását. A gépészeti beavatkozások közvetlen eredménye az üzemeltetési és karbantartási költségek csökkentése, a költségvetési egyensúly javítása, a fenntarthatóság elősegítése. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.
Kedvezményezett neve:
Miskolci Egyházmegye

A projekt címe:
Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola oktatási környezetének továbbfejlesztése

A szerződött támogatás összege:
170,00 millió forint

A támogatás mértéke:
100%

A projekt tényleges befejezése:
2018.11.30.

A projekt azonosító száma:
EFOP-4.1.1-15-2016-00003
©2020 Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda

Keresés