EFOP-3.3.1-15-2015-00009

Szent Miklós Tanoda

Image
A projekt tartalmának bemutatása: A Szent Miklós Tanoda 2016. november 1-jén indult, 30 hátrányos helyzetű tanulóval. Célunk az oktatásban a szociokulturális különbségekből fakadó hátrányok leküzdése, társadalmi integráció segítése, a roma és hátrányos helyzetű fiatalok mind sikeresebb iskolaválasztásának és beiskolázásának elősegítése, munkaerő-piaci lehetőségének javítása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése; végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, lehetőség szerinti megakadályozása, kompetencia-alapú pedagógiai fejlesztő-környezet kialakítása, hálózati együttműködés intézményekkel és egyéb, a célok megvalósítása szempontjából releváns szereplőkkel (különös tekintettel a szülőkre, családokra), megőrizni az otthoni kultúra értékeit, támogatni a programban résztvevők identitásának fejlődését, közvetíteni a keresztény szellemiséget. A gyerekek legtöbbje szegény családból érkezik, elsősorban nekik segít tanodánk. A résztvevőknek 2 bentlakásos nyári tábort, kirándulásokat, illetve nyitott tanodai programokat szervezünk. A program sikeressége érdekében együttműködünk több, tanoda programot megvalósító szervezettel.

Projekt weboldala: sztmi.hu/tanoda
Kedvezményezett neve:
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

A projekt címe:
Szent Miklós Tanoda

A szerződött támogatás összege:
29 682 740 Ft

A támogatás mértéke:
100%

A projekt tényleges befejezése:
2018.10.31.

A projekt azonosító száma:
EFOP-3.3.1-15-2015-00009
©2020 Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda

Keresés