Oltalom Óvoda

Gyermekek megáldása

Az új nevelési évre imáinkban kértük a Jó Isten segítségét és Isten áldásában részesültek gyermekeink és családtagjaik.

Óvodai ballagás 2023. 06. 02.

"Óvodánktól búcsúzunk, iskolába indulunk..."

Nyílt nap

Nyílt nap óvodánkban
 
2023. március 13.-23. között nyílt napot tartottunk óvodánkban. A kedves szülők és kollégák betekintést nyerhettek mindennapjainkba.
A tartalmas, élménydús délelőttökről egy kis ízelítő képekben.

Közleménye az óvodai beiratkozásról 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az egyházi fenntartású óvoda nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény vallási elkötelezettségét, gyermeküket keresztény szellemiségű óvodai nevelésben kívánják részesíteni és maradéktalanul elfogadják a vallásgyakorlással kapcsolatos óvodai gyakorlatot, amelyet az intézményi alapdokumentumokban határoznak meg.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § ( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A fentiek alapján a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója értesíti a Tisztelt Szülőket a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója fenntartásában működő óvodák beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

Óvodáink zárva tartása

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodáink nyári zárva tartása a következőképpen alakul:

Oltalom Tagóvodánk: 2023. július 31-augusztus 11. Első foglalkozás napja augusztus 14. hétfő 

Ügyeletes óvoda: Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Sajószentpéter

Rakacaszend óvoda: 2023. július 03-július 14. Első foglalkozás napja július 17. hétfő

Ügyeletes óvoda: Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Sajószentpéter

Titkárság

 

 

"Itt a farsang, áll a bál..."

"Itt a farsang, áll a bál..."

https://www.facebook.com/edelenyivarositelevizio/videos/3437864406450151

Vízkereszt

2023. január 06. Vízkereszt

 

"A Jordánban való alámerülés és onnan való kiemelkedés Aranyszájú Szent János írása szerint Krisztus pokolraszállásának és feltámadásának előképe. Jézus Krisztus a bűneiket megvalló keresztelkedők sorába áll be bűntelen létére is, hogy mint Isten Báránya elvegye a világ bűneit."

Óvodalelkészünk Marincsák László atya megszentelte a vizet óvodánk aulájában, majd a megszentelt vízzel meghintette és megáldotta óvodásainkat és valamennyi dolgozónkat .

 

Karácsonyi ünnepség

Karácsonyi ünnepségünk a görögkatolikus templomban.

A misztériumi játékot a Pillangó csoportos gyermekek előadásában láthattuk.

Az Oltalom Tagóvoda óvodapedagógusainak kis kórusa karácsonyi énekekkel örvendeztette meg az velünk ünneplőket.

Ügyeleti rend

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodáink ügyeleti rendje a következőképpen alakul:

Rakacaszendi Tagintézmény óvodája 2022. december 22-től 2023. január 08-ig zárva tart. Nyitás 2023. január 09. hétfő

Oltalom Tagóvoda 2022. december 22-től 2023. január 01-ig zárva tart. Nyitás 2023. január 02.  hétfő

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!