Oltalom Óvoda

Ballagás

 Ballagás 

  2022. június 03.

 "Búcsúzunk az óvodától

  Köszöntővel, énekkel,

  De amit itt megtanultunk

  Nem feledjük mégsem el..."

Gyermeknap

" Szeresd a gyermeket!
  A gyermek fénysugár,
  Közöttünk itt alant,
 Mindig ragyogva jár."
                          (Pósa Lajos)
 
Újabb gyermeknapi meglepetésben volt részük gyermekeinknek. 2022. május 19.-én a napot közös reggeli tornával kezdtük. A torna után ugrálóvár várta a gyermekeket udvarunkon egész délelőtt. Az önfeledt játék közben jutott idő egy kis meglepetés piknikre és buborékfújásra is.

Közlekedj okosan!

Óvodánk pályázaton 30 db Ferrari típusú rollert nyert, melyet a gyermeknapon avattunk fel. Kialakítottunk egy mini kresz parkot a gyermekeknek, ahol a közlekedés szabályait gyakorolhatják.

Mesejáték

Gyermeknap alkalmával óvodapedagógusaink az Aranyszőrű bárány c. mesejátékkal kedveskedtek gyermekeinknek. Öröm volt megtapasztalni, mennyire élvezték az előadást óvodásaink.

Szépséges Pászka ünnep

2022.04.22.

Fényeshét péntekén újra a művészet eszközeivel közvetítették Húsvét örömhírét a Miskolci Egyházmegyében, melynek helyt adott a miskolci Művészetek Háza.

Az ünnepségen először az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Oltalom Tagóvodája lépett színpadra. "Itt a tavasz vigadjunk, itt a húsvét mulassunk..." című, népi motívumokkal és gyermekjátékokkal tarkított műsorukat Ignáczné Gyöngyösi Csilla és Csopjákné Zilahy Gabriella tanították meg a kicsiknek.

Tájékoztatás zárvatartásról.

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Tisztelt Szülők!

Az Oltalom Tagóvoda 2022. április 14-én, csütörtökön és 2022. április 19-én, kedden zárva tart, mivel az írásbeli igényfelmérés alapján erre a két napra a szülők nem igényelték az óvodai ellátást. 

Áldott Ünnepet kívánunk!

Nyílt napok óvodánkban

Az elmúlt három héten, csoportjaink nyíltnapok keretén belül várták az óvodánk után érdeklődő szülőket és vendégeket.  Az ide látogatók a délelőttök folyamán betekintést nyerhettek sokszínű művészeti programunk képességfejlesztésébe és vallási nevelésünkbe, továbbá ízelítőt kaphattak csoportjaink mindennapi életéből.

Nagyböjti lelkinap

2022. március 26.-án Salai Szabolcs atya elmélkedéseivel, útmutatásaival összeszedettebben, felkészültebben várjuk a Feltámadás örvendetes hírét.

Tavaszi kiállítás

Tavaszi kiállítás óvodánkban. Dudás Jánosné, Évike néni kézimunkái megtekinthetők az ovi galériánkban.

2022. március 21.

Közlemény az óvodai beiratkozásról

Közlemény az óvodai beiratkozásról 2022/2023-es nevelési év

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § ( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A fentiek alapján a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 36/b.  OM azonosító: 201577) értesíti a Tisztelt Szülőket az óvoda beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.