Oltalom Óvoda

"Óvodától búcsúzunk, iskolába indulunk..."

Óvodánkbó 58 fő óvodás gyermek ballagott el 2021. június 01-én. A gyermekeknek bensőséges ünnepléssel a Jó Isten áldását kérve kívántunk sok sikert az iskolás évekhez.

Gyereknap 2021

Zenés tornával kezdtük a gyermeknapot óvodánkban, majd ezt követően a gyerekek birtokba vehették az óvoda udvarán felállított ugrálóvárat és az óriás csúszdát. A játék végén cukorágyú segítségével cukoreső árasztotta el udvarunkat, melyet nagy igyekezettek szedtek össze óvodásaink. Az élményeket ezúton is köszönjük a szülői munkaközösség valamennyi tagjának!

A jelenléti oktatás alóli felmentés

A jelenléti oktatás alóli felmentés az alábbi módon kérelmezhető

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51§ (2) bekezdése alapján a, rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel a szülő kérheti gyermeke igazolt távolmaradását az óvodából.

Az ehhez szükséges dokumentum az alábbi linken érhető el:

 

Óvodák és általános iskolák 1-4. évfolyamainak visszatérése a jelenléti munkarendhez

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából mellékeljük Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr tájékoztató levelét az óvodák és általános iskolák 1-4. évfolyamainak jelenléti munkarendhez történő visszatéréséről.

"Itt a farsang áll a bál..."

Óvodánkban megtartottuk csoportonként a farsangi mulatságot. A gyermekek gyönyörű, színes jelmezekbe öltöztek. Vidám játékokkal, zenével, tánccal űztük el a telet. Nagy élményt nyújtott ez a kis vidámság a gyermekeknek ebben a talán kevésbé eseménydús, nehezebb időszakban.

Köszönjük a szülőknek a kreatív jelmezeket, a szülői munkaközösség tagjainak a finomságokat.

Vízkereszt

Január 6. vízkereszt napja. "Békesség e háznak! És minden lakójának!" Marincsák László atya óvodalelkészünk megáldotta az óvoda gyermekeit, dolgozóit és csoportszobáit. 

Ünnepi hangulatban...

Óvodánk minden csoportjában ünnepi hangulatban telt a decemberi hónap. A gyermekek az óvó nénikkel és dajka nénikkel díszbe öltöztették a csoportjaikat. Az első gyertyagyújtással elkezdődött az adventi időszak. Ünneplőbe öltöztették a kicsi szívüket is a gyermekek, sokat beszélgettek, a várakozás időszakáról, a szeretetről, a családról, a karácsonyi készülődésről, az ajándékozásról, a kis Jézus születéséről.

Karácsonyra hangoló Edelényben

Az Oltalom Tagóvoda dolgozói dec. 7-t az intenzívebb karácsonyi készületnek szentelték. Jármi Zoltán sajószentpéteri parókus atya vezette a lelki programunkat, amelyben fontos kérdések átgondolására kaptunk felhívást. Így szembe kell néznünk azzal, hogy „Mitől lesz más a mostani karácsony, mint az eddigiek?” Más lesz, ha közelebb kerülünk Istenhez. Így jó úton járunk, erősödhet a hitünk, a családi- és embertársi kapcsolataink. Teréz anya nyomán felszólítást kaptunk arra, hogy ma kell szeretni: a tegnap elmúlt, a jövő még nincs itt. A kegyelem útja és érkezése kiszámíthatatlan, ezért feltétlenül nyitott szívvel kell közeledni az ünnephez. Az Isten szeretetétől megerősödve a templom ajtó ne stopvonal legyen, hanem a startnak a helye…

Ezúton is köszönjük a tartalmas délutánt!

Tóbiás Lászlóné

"Szállást keres a Szent Család"

A szálláskeresés hagyományát idézzük fel óvodánkban, mikor az adventi időszakban együtt imádkozunk a csoportokban készülve Jézus születésére. A gyermekek csoportról-csoportra viszik magukkal a kis Betlehemet a Szűzanyával és a kis Jézussal.

"Szállást keres a Szent Család
De senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen, aki befogadja
- őt, ki égnek s földnek ura.”