Oktatási Hivatal Bázisiskolája cím 2023-2026

Iskolánk ismét elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet a 2023-26-os időszakra.

 

A pedagógiai programunkban is számos újítás kapott helyet, például alsó tagozatban LEGO módszerrel oktatjuk a matematikát (MoreToMath), illetve első osztálytól robotikát is tanítunk gyermekeinknek. Robotika oktatás A LEGO® Education egy komplett oktatási rendszer, amit a "játékon, mint alkotó tevékenységen keresztül történő tanulás" elvét követve fejlesztettek ki. Programozott robotok tervezése, és megvalósítása motorok, szenzorok, kerekek, fogaskerekek segítségével. Két dimenziós tervek (tervrajzok) megértése és abból a 3D modell megépítés.

A padlórobotok mellett a LEGO WEDO 2.0 valamint a LEGO Mindstorms robotok is segítik az aktív ismeretszerzést. Iskolánk a LEGO Education magyarországi mintaiskolája.

Felső tagozatban a 3D nyomtatás rejtelmeibe is beavatjuk tanítványainkat. A STEAM oktatás terén az Óbudai Egyetem bázisiskolája vagyunk. A kreativitás, az együttműködés és a kritikus gondolkodás hangsúlyának köszönhetően a STEAMmódszerek megoldásai erősítik a tanulók bizalmát és fejlesztik a felnőttkorban hasznos készségeket, (kreativitás, kritikus gondolkodás, együttműködés, kommunikáció, manualitás, térlátás, …).

Igyekszünk minél többféle új és hasznos pedagógiai módszert alkalmazni. Két tanítási nyelvű iskola vagyunk. Tanítványaink nagy része szerez komplex, angol középfokú nyelvvizsgát.

Az irotai projektközpontban a hagyományos természetközeli tevékenységeket ismerhetik meg tanulóink. Itt, egy non-formális tanulási környezetben szerezhetnek új ismereteket gyermekeink. Ez a tér a szociális kompetenciák fejlesztésére is kiválóan alkalmas.

A kollégáink által a továbbképzéseken, a bel- és külföldi tanulmányutakon megszerzett (Dánia, Belgium, Anglia, Wales) tapasztalatokat, átadjuk a határon túli magyar ajkú oktatási intézményeknek (Felvidék, Erdély, Vajdaság). Az anyaországi társintézmények pedagógusait is fogadjuk,  valamint iskolánk egyike a 8 magyarországi matematikai tudásközpontnak.

Büszkék vagyunk a művészeti iskolás tanítványainkra is, akik néptáncot, hangszeres zenét és képzőművészetet tanulhatnak pedagógusaiktól.

Egyházmegyénk és iskolánk sportegyesülete több sportágban (atlétika, kézilabda, asztalitenisz, judo, ritmikus gimnasztika, sportmászás) biztosítja az egészségmegőrzés és fejlesztés lehetőségét.

Lovas fogadópontunkon tanulóink a lovaglás mellett az érzékenyítés élményét is elsajátíthatják.

 

Megosztani kívánt jó gyakorlatok:

 1. Maker’s Red Boksz  alternativ pedagógia

A foglalkozások során irodalmat és nyelvtant egyszerre, komplexen fejlesztünk, hiszen a történetmesélés, - írás és a  kreatív tartalmak megalkotása során „észrevétlenül” fejlődik a gyerekek helyesírása, fogalmazási készsége, anyanyelvi kompetenciája is.

 • A szuperhősök megalkotása során dinamikusan fejlődik a diákok fantáziája, belső vizualizációs képalkotása és a társaikkal való együttműködési, szociális készsége.
 • Ehhez kapcsolódik egyéb, digitális skillek fejlesztése, mint a számítógépen történő blogírás, illetve tervezés inscape és tinkercad programokkal.
 • A Maker”s Red Box kifejezetten projektmunkán alapul, ami azt jelenti, hogy az alkotófolyamat végén a gyerekek kézzel fogható „terméket” vihetnek haza (hűtőmágnes, kulcstartó, „beléptetőkártya”, elkészített szuperhősök)
 1. Lovasterápia

 Törekszünk a lovaglás sportágát erős alapokra építeni, ezért nagyon sok időt szánunk a helyes ülés kialakítására, az egyensúly fejlesztésére. A fejlődés mértékét szem előtt tartva, célunk a gyerekek megfelelő irányba történő terelése.

 A foglalkozások pedagógiai céljai, feladatai:

 • Kreatív gondolkodás
 • Fejleszti az érzelmi intelligenciát, az empátiát
 • Környezettudatosság
 • Környezetvédelem

 

Megosztani kívánt modellek bemutatása:

A STEM órákon lévő feladatok kitűnően fejlesztik a 21.sz.  új tanulási stratégiáit(digitális kompetenciát,  kommunikációt,  kollaborációt, mindemellett fejlesztjük a tantervi tudást.

Bevezetési időpontja iskolánkban: 2018/19-es tanév.

Mi a célja?

A STEM módszer  a matematikai-természetismeret alapkészségek és a problémamegoldó gondolkodás oktatásához nyújt segítséget. Az oktatási eszköz a tanulót tapasztalati úton bevezeti, és az így nyert tudását elmélyíti az olyan  kompetenciákba, mint a megszerzett tudás alkalmazása, az egyéni és csoportos problémamegoldás, érvelés, kitartás, precizitás.

A jó gyakorlat megosztásának formája: bemutató foglalkozás.

Célcsoport: általános iskolai pedagógusok

Humán erőforrás igénye:  természetismeret-fizika-informatika-matematika tanárok

Eszközigénye: 3D nyomtató , STEM tanterem felszerelése

Időigénye: tanóra, szakköri foglalkozás 45-60 perc

 3 éves tervezési időszaka:

Év

Feladat

2022-23

Lego robotok használata, Mikrobit, 3D nyomtató használata az órákon.

2023-24

Wedo, Spike robotok használata több érzékelővel.

2024-25

Scratch programozási nyelv használata, média és mozgókép szerkesztése

 

Lego Story Starter,  Maker’s Red  Boksz  alternativ pedagógia

A foglalkozások során irodalmat és nyelvtant egyszerre, komplexen fejlesztjük, hiszen a történetmesélés, - írás és a  kreatív tartalmak megalkotása során „észrevétlenül” fejlődik a gyerekek helyesírása, fogalmazási készsége, anyanyelvi kompetenciája is.

 • A szuperhősök megalkotása során dinamikusan fejlődik a diákok fantáziája, belső vizualizációs képalkotása és a társaikkal való együttműködési, szociális készsége.
 • Ehhez kapcsolódik egyéb, digitális skillek fejlesztése, mint a számítógépen történő blogírás, illetve tervezés inscape és tinkercad programokkal.
 • A Maker”s Red Box kifejezetten projektmunkán alapul, ami azt jelenti, hogy az alkotófolyamat végén a gyerekek kézzel fogható „terméket” vihetnek haza (hűtőmágnes, kulcstartó, „beléptetőkártya”, elkészített szuperhősök)

Bevezetés éve: 2021/22

 • célja: A dramatizálás alapvető eszköztára az irodalmi alkotások megértésének, elmélyítésének, ennek az egyik alternatív formája a legóval történő megjelenítés
 • célcsoport: általános iskolai magyar tanárok
 • intézménytípus: általános iskola
 • Eszközigénye: Lego Story Starter dobozok, Maker’s Red Boksz dobozok
 • Időigénye: szakköri foglalkozás 45-60 perc
 • Humán erőforrás igénye: tanárok,tanítók

3 éves tervezési időszaka:

Év

Feladat

2022-23  5. évfolyam  

Lego

Ismerkedés a játékos Lego világával irodalmi alkotásokon keresztül, tartalom elmondása, események felelevenítése, szerepjátékok elmesélése különböző karakterek szemszögéből,érzékenyítés

2023-24  6. évfolyam

Lego

Az előző évben megismert technika alapján továbbfejlesztjük irodalmi alkotó tevékenységüket, riport készítés stop motion studió aplikáció segítségével, animációs kisfilmek készítése szinkronmunkával.

2024-25  7. évfolyam

MRB

Fókuszban van a kreatív írás és történetmesélés folyamata, összekötve a digitális világ technikájával. Blog írás, tervezés, lézervágás, 3D-s technika használata.

 

Lovasterápia

Törekszünk a lovaglás sportágát erős alapokra építeni, ezért nagyon sok időt szánunk a helyes ülés kialakítására, az egyensúly fejlesztésére. A fejlődés mértékét szem előtt tartva, célunk a gyerekek megfelelő irányba történő terelése. Bevezetése intézményünkben: 2021/22-es tanév.

 A foglalkozások pedagógiai céljai, feladatai:

 • Kreatív gondolkodás
 • Fejleszti az érzelmi intelligenciát, az empátiát
 • Környezettudatosság
 • Környezetvédelem

jógyakorlat megosztásának formája: szakköri foglalkozás, műhelymunka

 • A jógyakorlat
  • humán erőforrás igénye: pedagógusok
  • eszközigénye: Lovak, pálya, lovarda
  • időigénye: heti 90 perc szakköri foglalkozás

3 éves tervezési időszaka:

Év

Feladat

2022-23

Ismerkedés az állattal, fizikum fejlesztése, biztos ülés a lovon, a ló anatómiája

2023-24

Ügetés, tanügetés, idomító ügetés, könnyű ügetés alapjai

2024-25

Voltizsálás alapjai, lovastorna

Kapcsolódó hírek

Magyar nyelv napja

Márton nap

Színház